Namn: Linda Johansson
Ålder: 35
Bor: Göteborg
Just nu: Webbdesigner på Arendorf AB






hem
cv

Arbetslivserfarenhet

Webbdesigner på Arendorf AB     0803 -
Praktik på Arendorf AB     060820 - 061027
Praktik på mob5 AB     060109 - 060324
Praktik på Picox AB     050328 - 050609
Design contributor BDT Zone     2000-2001
Montör Volvo Personvagnar AB     1990–1997
Dataansvarig på bana 1:02:2 Volvo Personvagnar AB     1994–1997

Utbildning

Webbarkitekt - Programmering/design Studium     2004–
Användbarhet
Databaser och systemering
Examensarbete
Klientprogrammering
Lärande i arbete-LIA
Multimedia
Operativsystem
Programmering
Projektlära
Visuell kommunikation och typografi
Webbdesign
Webbprogrammering
Webbteknik

CIW - Certified Internet Webmaster Semcon     1999
Foundations - certified
Server Administrator - certified
Internetworking
E-Commerce

Småföretagarblocket Vasa Vux     1998
Företagsekonomi
Rättskunskap
Affärsjuridik
Marknadsföring
Småföretagande

Datablocket Vasa Vux     1997
Databashantering/Datakommunikation
Ekonomitillämpningar på PC
Datakunskap
Desktop Publishing
Programmering Basic/Pascal
PC-datorer
Textbehandling

Teknisk linje - Kemi Tekniska Vux     1991–1993
Teknisk linje - Frölunda Gymnasium     1988–1990

Diverse kurser

Engelska
Tyska
Teckenspråk
Biologi
Export/Import